تبلیغات محیطی نهمین کنفرانس بین المللی برند (1)

بیلبوردها و تبلیغات محیطی نهمین کنفرانس بین المللی برند

عکس ها و ویدئو های منتخب کنفرانس

   عکس ها و ویدئو های منتخب روز اول و دوم کنفرانس برند  

منتخب تصاویر روز دوم

    6 اسفند 93 نهمین کنفرانس بین المللی برند

منتخب تصاویر روز اول

    5 اسفند 93 نهمین کنفرانس بین المللی برند

عکس های محل برگزاری

  عکس های منتخب محل برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی برند در سالن بین المللی همایش های صدا و سیما