» نمایشگاه جانبی نهمین کنفرانس بین المللی برند
نمایشگاه جانبی نهمین کنفرانس بین المللی برند

دریافت فرم های  هزینه و ثبت نام در نمایشگاه  

 

 

دریافت فایل جانمایی غرفه های نمایشگاه

 

 

دریافت فرم مشارکت در نمایشگاه

 

 نمایشگاه جانبی نهمین کنفرانس بین المللی برند در سالن های بسیار زیبا و مجهز مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

 
سالن ورودی اصلی - سالن خورشید : نمایشگاه جانبی شماره یک

 

 
سالن ابن سینا - جنب سالن اصلی : نمایشگاه جانبی شماره دو